Laserkeilaus

Nopeaa
Edullista
Tarkkaa

Uusi tapa työstää mittausdataa

Laserkeilaus perustuu pistepilven luomiseen kohteesta, jota halutaan työstää. Käyttämämme laserkeilain (Leica RTC360 3D) on yksi markkinoiden parhaimpia laitteita tähän tarkoitukseen.

Pistepilvestä luomme 3D-mallin, jonka pohjalta pystymme tekemään kuvat kaikista tarvittavista kulmista ja suunnista. Näihin lukeutuvat muun muassa:

Käyttämämme laserkeilainmalli ( Leica RTC360 3D)

Nopeus & Edullisuus

Työnopeudesta johtuen lasermittaus on edullista. Aineisto on nopeasti mittauksen jälkeen asiakkan käytettävissä. Kaikki data kerätään yhdellä kertaa – ei uudelleenmittauksia. Laserkeilain suoriutuu suurien ja monimutkaisten kokonaisuuksien mittauksista  moitteettomasti.

Kuvassa näkyy laserkeilaimen luomasta pistepilvestä rakennettu 3D-malli. Kyseisessä projektissa oli tarkoitus mitata ja tarkastella putkistoa sekä tukirakenteita.

Pistepilvet ja Mallinnus

Mallinnuskohteiden rakentamis-valvonta

Ohjelma yhdistää pistepilven automaattisesti olemassa olevaan mallinnukseen 

Törmäystarkastelu

Nähdään helposti, onko jokin rakenne, putki, tms. rakennettu väärään paikkaan

Anti-törmäystarkastelu

Ohjelmassa näkyy olemassa olevat mallinnetut kohteet, joita ei mahdollisesti löydykään pistepilvestä (esim. puuttuvat palkit, pilarit, putket)

Lattioiden suoruus- ja korkeustarkkailu

Tieto urakoitsijan pysymisestä vaadituissa toleransseissa- Mahdolliset kuopat ja kohoumat löydetään helposti- Värjätyt kartat, joista korjattavat alueet näkyvät selvästi

Seinien pysty- ja vaakasuoruuden tarkistus

Seinät voidaan tarkastaa aikaisessa vaiheessa, jolloin hionta- ja tasoitetöille jää riittävästi aikaa


Tarkkuus

Eri asemapisteillä pyritään aina saamaan 50-75% peitto viereisen asemapisteen kanssa, mikä tuplaa lopullisen pistepilven resoluution. Tämä tarkoittaa, että kaikissa kohteissa pyrimme nauhoittamaan noin kolme pistettä per neliömillimetri , jotta saamme mahdollisimman tarkan mallin tuotettua.

Kuvatyyppejä

Alla olemme luetelleet monia erilaisia laserkeilaukseen perustuvia kuvia, pistepilviä sekä 3D-malleja havainnollistamaan materiaalia mitä laserkeilauksella on mahdollista tuottaa. Kaikki kuvat pystytään tuottamaan jopa millimetrin tarkuudella tarvittaessa. Laserkeilaus on erittäin hyödyllinen mittauskeino, jolla saadaan monipuolista mittadataa kiinteistöjen ja rakenteiden kaikista osista.

Julkisivukuvat

Mallinnusprosessi pistepilvestä

Laserkeilaimen luomassa pistepilvessä on paljon ylimääräistä dataa, sillä usein kaikki objektit (kuten putket ja huonekalut) eivät ole oleellisia rakennusprojektia varten. Mallinnusprosessissa ”putsaamme” pistepilven mahdollisimman tarkasti ja luomme siistin 3D-mallin kiinteistöstä tarvittavilla yksityiskohdilla.

Putkistot ja muut putkimaiset rakenteet pystytään mallintamaan tekoälyn avulla, jolloin mallinnus tapahtuu koko objektille vaikka se olisi mutkikas tai epäsymmetrinen. Mallinnuksessa voidaan myös käyttää tuotekatalogeja mallinnuksen helpottamiseen. Katalogin määrittelemät objektit avustavat ohjelman mallinnusprosessia, jolloin mallinuksessa aiheutuvat virheet saadaan minimoitua.

Sekavan IV-huoneen 3D-mallinnus

IV-Konehuoneen laitteiston takana olevat rakenteet saadaan laserkeilauksen avulla mallinnettua helposti.

Leikkauskuvat

Laserkeilaimen luomasta datasta on myös mahdollista luoda kaikki leikkaukset halutuilta korkeuksilta sekä eri kulmista.

Oikealla näkyy leikkauskuva suuren kiinteistön leikkauskuva koko korkeudelta.

Pystymme mallintamaan kaikista kiinteistöistä hyvin tarkat leikkauskuvat kaikkien tarvittavien yksityiskohtien kanssa.


Kiinnostuitko tai onko sinulla kysyttävää?

fiFinnish