Dronekuvaus

Neotrin dronekuvauspalvelut tarjoavat innovatiivisen tavan parantaa rakennustyömaiden logistiikkasuunnittelua ja hallinnointia. Luomme tarkkoja ortoilmakuvia, joiden päälle voimme asettaa suunnitelmia, tarjoten kattavan yleiskuvan työmaan tilasta ja edistymisestä. Tämä mahdollistaa tehokkaamman resurssien koordinoinnin ja sujuvoittaa päivittäisiä toimintoja. 

Dronekuvamme toimivat lyömättömänä dokumentaationa työmaasta ja sen eri vaiheista, tarjoten arvokasta visuaalista tietoa sekä oikeaa dataa projektin aikana että sen päätyttyä.

Fotogrammetriset Mallit:
Neotrin dronekuvauspalvelut mahdollistavat fotogrammetristen mallien luomisen, jotka tarjoavat tarkan kolmiulotteisen kuvan rakennuskohteesta.

Työmaan Yleiskuvat:
Dronekuvat antavat selkeän käsityksen projektin laajuudesta ja sen edistymisestä. Tämä ei ainoastaan edistä projektin hallintaa vaan myös parantaa kommunikointia sidosryhmien kanssa, tarjoamalla visuaalisen todisteen työn etenemisestä.

Työmaan Dokumentointi:
Käytämme droneja dokumentoimaan työmaan edistymistä ja integroimaan kuvamateriaalin suoraan suunnitelmiin. Tämä mahdollistaa tarkat logistiikka- ja aluesuunnitelmat.

LVIS-Dokumentointi:
Drone-teknologiaa hyödyntämällä tarjoamme tarkan ja yksityiskohtaisen LVIS-dokumentoinnin, mikä hyödyttää ja nopeuttaa paikallavalettavien holvien dokumentointia.

Rakennustyömaiden dronekuvaus

Toteutamme rakennustyömaiden dronekuvauspalvelut. Tuotamme fotogrammetrisia malleja, työmaan yleiskuvia, dokumentointia, ortoilmakuvia ja muuta dronella tehtävää dokumentointi.

Fotogrammetriset Mallit

Kuvista koostetut fotogrammetriset mallit

Työmaan Yleiskuvat

Yleiskuvat työmaasta eri kuvakulmista työnjohdolle

Työmaan Dokumentointi

Työmaan ortoilmakuvat ja niihin integroidut halutut suunnitelmat

LVIS Dokumentointi

Dokumentoimme paikallavalettavien holvien LVIS osat ennen valua

Muut Dronekuvauspalvelut

Toimitamme asiakkaillemme kaikenlaisia dronekuvauspalveluita, alkaen pienistä yksittäisistä kuvauksista aina laajojen alueiden tarkkaan sekä säännölliseen dokumentointiin.

Kattokuvat

Kattokuvat ja 3D mallit

Räystäät

Räystäiden tarkastelukuvat

Ortoilmakuvat

Ortoilmakuvat alueesta

Mainoskuvat

Mainoksiin käytettävät kuvat

Videot

Dronevideot mainoksiin sekä dokumentaatioksi

Maamassat

Maamassojen mallinnukset ja mittaukset

Suunnittelu

Suunnitelmat integroituna dronekuviin

Työturvallisuus

Työmaan yleiskuvista työturvallisuushavainnot